Kraštovaizdžio apsauga

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

        Šiandieninis Veisiejų regioninio parko kraštovaizdis nėra vienalytis ir vienavertis. Įvairiose teritorijos dalyse jis nevienodai sukultūrintas, atlieka skirtingas socialines ir ekonomines funkcijas, turi skirtingą struktūrą, formą, visuomeninę ir kultūrinę reikšmę. Nors kraštovaizdį darko apleisti, griūvantys statiniai – buvę kolūkiniai gamybiniai pastatai ir gyvulininkystės kompleksai, tačiau kraštovaizdžio būklė yra stabili. 
        Didžiąją parko teritorijos dalį užima miškai - 6330,56 ha. Dalis žemės ūkio paskirties žemės, pasinaudojant Europos Sąjungos parama, užsodinama mišku. Nauji miškų plotai formuojami greta esamų miško plotų, todėl bendras kraštovaizdis ženkliai nesikeičia. Stebimas savaiminio miško žėlimas.
        Veisiejų regioninio parko teritorijoje skaičiuojamas nedidelis sodybų skaičius augimas. Parko teritorijoje statomos, atkuriamos sodybos, vykdomi rekonstrukcijos, remonto darbai. Darbai vykdomi pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus, todėl vykdyta ūkinė veikla didesnės neigiamos įtakos parko kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir saugomoms parko kultūros bei gamtos paveldo vertybėms nepadarė. Siekiant išsaugoti tradicinį kraštovaizdį ir biologinę įvairovę vykdoma prevencinė veikla, numatant galimus pažeidimus ir užkertant jiems kelią.
        Veisiejų regioninio parko teritorijoje apleistų, nenaudojamų ir bešeimininkių kraštovaizdį darkančių statinių nėra, tačiau užfiksuoti apleisti ir apgriuvę pastatai – tai buvusių žemės ūkio bendrovių pastatai išdalinti bendrovių pajininkams, kurie savo turto neprižiūri.
        Gamtos paveldo objektų - Veisiejų dvaro ir Vainežerio parkų būklė gerėja - organizuojami parkų priežiūros darbai (žolės šienavimas, sumedėjusios augmenijos kirtimas), kurie, pasitelkiant darbininkus pagal viešųjų darbų programą, pagerino parkų vizualinę, kultūrinę, estetinę vertę. Tarša buitinėmis atliekomis išlieka aktuali, tačiau situacija gerėja teritorijas nuolat prižiūrint sezoniniams darbuotojams. 
        Rekreacija didelės įtakos kraštovaizdžio kaitai parko teritorijoje neturi. Stebimi didėjantys lankytojų srautai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-16