Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parengtas žemės sklypo planas turi būti suderintas su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, jei žemės sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas;

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 ,,Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.  Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos (arba ištrauka iš žemės reformos žemėtvarkos projekto)

2.   Laisvos formos prašymas

3.   Žemės sklypo planas

4.  Užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nurodyti 4. punkte

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Veisiejų regioninio parko grupės tarnautojas

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Veisiejų regioninio parko direktorius

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

10.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymas rašomas laisvos formos,

 

Paslaugos teikimo schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-16