Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas