Kai norisi prieiti kuo arčiau vandens

Data

2021 02 15

Įvertinimas
0
Picture2.jpg

    Primename, jog norėdami statyti lieptą vandens telkiniuose, esančiuose Veisiejų regioninio parko teritorijoje, turite suderinti liepto projektinius sprendinius su parko direkcija. Pagal parko reglamentą vandens telkiniuose prie esamų sodybų leidžiama įrengti vieną medinį lieptą iki 15 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, ne didesnį kaip 30 m2 ploto. Jei viršvandeninės augalijos juosta yra platesnė nei 15 m, leidžiama statyti ilgesnius lieptus, bet išsikišančius ne daugiau kaip 2 m už viršvandeninės augalijos juostos, iki 2 m pločio. Urbanizuojamose (užstatomose) rekreacinėse ir gyvenamosiose zonose liepto matmenys gali būti ir didesni, jie nustatomi statinio projekto sprendiniuose.  

   Norint įsirengti lieptą ant Balsio, Snaigyno ar Ilgio ežerų (NATURA 2000 teritorijos) prieš derinant liepto projektinius sprendinius, būtina kreiptis su atskiru prašymu gauti reikšmingumo įvertinimo išvadą Natura 2000 teritorijai.

  Suderinus liepto projektinius sprendinius su Veisiejų regioninio parko direkcija, turite nepamiršti jų suderinti ir su Nacionaline žemės tarnyba.

   Pagal anksčiau galiojusį parko reglamentą, lieptus buvo galima statyti vandens telkiniuose, šalia kurių ribojosi asmens žemės sklypas, todėl šiandien rekonstruodami ten esančius lieptus irgi turite informuoti regioninio parko direkciją. Naujų lieptų statyba vandens telkiniuose šalia tokių žemės sklypų bei kitose aukščiau nenurodytose teritorijose užtraukia administracinę atsakomybę.

    Tikimės, jog elgsitės atsakingai ir laikysitės Veisiejų regioninio parko reglamento, kurį visada rasite - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.181462/asr.