Korupcijos prevencija

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Veisiejų regioninio parko direkcijoje (paskirtas direktoriaus 2019-09-17 įsakymu Nr. 43V):
Izida Baliukynienė
Lankytojų centro specialistė
El. paštas: lankytojucentras@veisiejuparkas.lt
Tel. (8 318) 56234

Karštoji linija
Pranešimai Specialiųjų tyrimų tarnybai
Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
Pranešėjų apsauga
Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Pareigybė, į kurią prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, - Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-25