Asmens duomenų apsauga

Tvarkydama asmens duomenis, Veisiejų regioninio parko grupė vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) bei griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. 

vEISIEJŲ REGIONINIO PARKO grupės asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Veisiejų regioninio parko direkcijoje duomenų apsaugos pareigūne paskirta Veronika Muliuolienė. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis tel. 8-318 56 234, el. paštu [email protected].

Taip pat galite kreipkitis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-16