header image

Natūra 2000

 Veisiejų regioniniame parke išskiriama 12 teritorijų, turinčių tarptautinės svarbos saugomos teritorijos statusą „Natura 2000“. Šiose vietose saugomos buveinių apsaugai svarbios teritorijos: Balsio, Snaigyno, Ilgio ežeruose – menturdumblių bendrijų, Snaigyno ežere taip pat ir plūdžių bei aštrių bendrijų buveinės. Petroškų miškas ir Stankūnų kaimo apylinkės priskirtos „Natura 2000“ teritorijoms dėl balinių vėžlių buveinių. Žolių turtingi eglynai, pelkėti lapuočių miškai ir skroblynai taip pat yra Petroškų miško vertybės. Morkavo upės slėnio pievos yra „Natura 2000“ tinklo dalis dėl šioje teritorijoje esančių miškapievių, Šlavantėlės upės slėnis – dėl griovų ir šlaitų miškų. Dainaviškių pelkės vertybės – aktyvios aukštapelkės ir čia sutinkama šarvuotoji skėtė. Ilgininkų miško dalis priskirta „Natura 2000“ teritorijoms dėl natūralių distrofinių ežerų ir plytinčios vakarų taigos. Ančios ežero šiaurinėje apyežerėje, Liubelio miške bei Liūnelio ežere ir jo apyežerėse gamtos vertybių itin daug. Ančios ežero šiaurinės apyežerės vertybės: melvenynai, šienaujamos mezofitų pievos, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, šarmingos žemapelkės ir aliuviniai miškai. Liubelio miško vertybės: natūralūs užpelkėję ežerai su plūdžių ir aštrių bendrijomis, melvenynai, tarpinės pelkės ir liūnai, žemapelkės su šakotąja ratainyte, šarmingos žemapelkės, vakarų taiga ir palkėti lapuočių miškai. Liūnelio ežero ir jo apyežerių vertybės: kadagynai, šienaujamos mezofitų ir stepinės pievos, pelkėti lapuočių bei plačialapių ir mišrūs miškai, medžiais apaugusios ganyklos, plačialapė klumpaitė ir plikažiedis linlapis.

Natūra 2000 teritorijų žemėlapis

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-10