Plaukiojimas vandens telkiniuose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 “Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo” aprašu ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu:

Plaukiojimo sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jei nesusidaro pastovi ledo danga, plaukiojimo sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki kovo 15 d.;
Nesavaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklio neturinti plaukiojimo priemonė (burinė jachta, baidarė, kanoja, vandens dviratis, irklinė valtis, guminė valtis, kajakas, katamaranas ir kt.). Plaukiojimas elektros variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis prilyginamas plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis.
Savaeigė plaukiojimo priemonė – vidaus degimo variklį turinti plaukiojimo priemonė, taip pat laivas su oro pagalve, oro sraigtu varomas laivas ir kt.
Veisiejų regioninio parko vandens telkiniuose VISOMIS  plaukiojimo priemonėmis DRAUDŽIAMA plaukioti:

1. Gamtiniuose rezervatuose (Skaisčio, Liūnelio, Liūbelio) ir ornitologiniuose draustiniuose (Niedaus) esančiuose vandens telkiniuose (Skaisčio, Liūnelio, Liūbelio ežerai ir dalis Veisiejo ežero), išskyrus ornitologiniuose draustiniuose esančius vandens telkinius, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Ornitologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, leidžiama žuvų įveisimo ir mėgėjų žvejybos tikslais plaukioti nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 1 d.
SAVAEIGĖMIS plaukiojimo priemonėmis DRAUDŽIAMA plaukioti:
1. Snaigyno, Balsio ir Ilgio ežeruose (Natura 2000 teritorijos);

2. Mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose (Bedugnio, Blūdelio, Ešerinėlio, Gudinio, Kanaukų, Mekšrinio, Mekšrūto, Naudorio, Pastovio, Pirtuko, Purviškio, Samaniaus, Sidabrinaičio, Šikinežerio, Šventaduonio, Vainežerio ir Zervylio ežeruose);
3. Arčiau kaip 100 m (išskyrus plaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu) nuo vandens telkinių krantų, vandens telkiniuose esančių salų krantų, maudyklų teritorijų (išskyrus atvejus, kai yra pažymėtos vietos, skirtos plaukioti plaukiojimo priemonėmis), plūdurais pažymėtų nardymo zonų;
4. Upėse;
5. Telmologiniuose (Krakinio), botaniniuose (Vilko) ir botaniniuose-zoologiniuose (Ringėliškės) draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose (Krakinio, Vilko, Šikinežerio, Palšinio ežeruose).
Visuose kituose vandens telkiniuose SAVAEIGĖMIS plaukiojimo priemonėmis LEIDŽIAMA plaukioti:

 1. Kai bendras variklių galingumas NEviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose;
2. Kai bendras variklių galingumas NEviršija 150 AG (110 kW), galima plaukioti visą navigacijos sezoną teikiant viešąsias paslaugas tik pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis regioninio parko planavimo dokumentuose. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima tik įrengtose prieplaukose, prie lieptų ir vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, ir kitomis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas – 301 AG (221 kW)-680 AG (500 kW), PLAUKIOTI DRAUDŽIAMA visuose Veisiejų regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Veisiejų regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose leidžiama statyti ir (arba) švartuoti plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius), tik tada, kai jų projektai ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygos YRA SUDERINTI RAŠTU su su parko direkcija!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandens motociklais visus metus DRAUDŽIAMA plaukioti visuose Veisiejų regioninio parko  teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose!

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-12