Maršrutai

Didysis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas (Žiūrėti žemėlapyje) 
Maršruto ilgis: 24,0 km.
Maršrutas prasideda Veisiejuose ir veda pro Kalvelių kaimą, Liūnelio ežerą, Šlavantėlio ir Giluišio tarpuežerį, Ešerinėlio ir Bliūdelio ežerus, Balsio ir Šlavanto tarpuežerį iki Šlavantų kaimo, kuriame jus pasitiks įspūdinga Šlavantų kraštovaizdžio draustinio panorama. Toliau keliaujama pro Gegutės kaimą, Šlavantų Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią iki Šlavantų piliakalnio su senovės gyvenviete. Pro Kanaukų kaimą, Liubelio mišką ir Čivonių bei Kalvelių kaimus grįžtama į Veisiejus.

Mažasis Šlavanto kraštovaizdžio draustinio žiedas (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 13,0 km.
Kalvelių kaime prasidedantis maršrutas veda Liūnelio gamtinio rezervato, kuris unikalus retų augalų rūšių augavietėmis, riba pro Šlavantėlio ir Giluišio tarpuežerį, Ešerinėlio ir Blūdelio ežerus.

Didysis Veisiejų regioninio parko maršrutas (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 34,0 km.
Važiuodami iš Veisiejų pro Kailinių kaimą, Snaigyno ir Trikojo tarpuežerį Bertašiūnų kaime jūs pravažiuosite kalną, vadinamą Prancūzkalniu, Vilkinio ežerą, Jančiulių kaime - ,,brukakelio" atkarpą, kuria dar Žygimantas Augustas pėsčias iš Varšuvos į Vilnių lydėjo savo žmonos Barboros Radvilaitės karstą. Toliau maršrutas veda pro Valentų kaimą, Mekšrūto ir Gudinio ežerus iki Kapčiamiesčio. Šiame miestelyje galėsite aplankyti Emilijos Pliaterytės muziejų. Į Veisiejus grįšite pro Padumblių, Semoškų kaimus, Bedugnio ežerą, Dainaviškių senkapį ir kaimą.

Didysis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 28,0 km.
Jūs pravažiuosite Šilainės kaimą ir dvarvietę su išlikusia liepų alėja, Murgelių kaimą su Barčių kaimo senosiomis kapinėmis, Ilgininkų mišką, Jezdo kaimą, kur Ančios ežeras palydi Baltosios Ančios upelį Nemuno linkui, Mėčiūnų senovės gyvenvietę, Vainežerio buvusio dvaro fragmentus su dvaro parku, Vainežerio gynybinį įtvirtinimą, vad. ,,Okopka“, Dainaviškių senkapį ir Dainaviškių kaimą bei sugrįšite į Veisiejus.

Mažasis Ančios kraštovaizdžio draustinio žiedas (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 22,0 km.
Šiuo maršrutu keliausite rytine Ančios ežero pakrante, Šilainės mišku per Jezdo kaimą, Ilgininkų mišką iki Murgelių kaimo, kuriame galima pamatyti Barčių kaimo senąsias kapines. Pravažiuosite Šilainės kaimą ir dvarvietę su išlikusia liepų alėja ir sugrįšite į Veisiejus.

Maršrutas "Veisiejų ir Kapčiamiesčio ežeryno tarpuežerėmis" (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 30,0 km.
Važiuodami per Barčių ir Ilgininkų kaimus turėsite galimybę pasigrožėti vaizdingu Ilgio ir Dumblelio tarpuežerės kraštovaizdžiu. Keliaudami per Juškonių ir Dumbliauskų kaimus pasieksite dar vieną tarpuežerę - Dumblelio ir Dumblinio ežerų. Toliau maršrutas veda per Valentų kaimą, kuriame įsikūrusi medvarlių - Veisiejų regioninio parko simbolio - buveinė. Į Veisiejus sugrįšite per Ilgininkų mišką, Jezdo kaimą ir Šilainės mišką.

Ilgininkų miško pėsčiųjų takas (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 4,70 km.
Pėsčiųjų takas veda per Ilgininkų mišką, patenkantį į Ančios kraštovaizdžio draustinio teritoriją.

Pėsčiųjų takas Ančios ežero pakrante (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 4,00 km.
Pasivaikščiojimas Ančios ežero pakrante bus puiki galimybė susipažinti su biologine miško įvairove - smiltyniniu gvazdiku, kanapiniu kemeru, paprastuoju nykštuku ir kitomis miško gėrybėmis.

Takas per Petroškų mišką (Žiūrėti žemėlapyje)
Maršruto ilgis: 3,50 km.
Takas veda per žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų ir skroblynų bendrijas. Tokie miškai sudaro palankias sąlygas gyventi tiek gausiai perintiems miško paukščiams, tiek retiems sparnuočiams: uldukui, žaliajai meletai, ereliui rėksniui. Išskirtinė gamtinė vertybė - balinis vėžlys, gyvenantis tik pietinėje Lietuvos dalyje. Galbūt ir jums pasiseks pamatyti Veisiejų regioniniame parke vertingas augalų ir bendrijų rūšis.

Šiaurinės Ančios apyežerės pėsčiųjų takas (Žiūrėti žemėlapyje)

Maršruto ilgis: 4,00 km.
Pažintinis Ančios ežero pakrantės takas veda per šiaurinį Ančios ežero apyežerį. Eidami šiuo taku susipažinsite su įvairiomis augalų rūšimis, turėsite galimybę stebėti paukščius. 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-26