Vykdantiems veiklą ir ketinantiems įsigyti Veisiejų regioninio parko produkto ženklą

Bendradarbiaujant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, valstybinių parkų, biosferos rezervato ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijoms ir nevyriausybinei aplinkosauginei organizacijai Baltijos aplinkos forumas, sukurtas Lietuvos saugomos teritorijos produkto ženklas, kaip viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

Veisiejų regioniniame parke gyvenantys ir veiklą vykdantys ūkininkai, verslininkai ir amatininkai kviečiami teikti paraiškas dėl Veisiejų regioninio parko produkto ženklo. Saugomos teritorijos produkto ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Veisiejų regioninio parko produkto ženklas bus suteikiamas šioje saugomoje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams. Sprendimus dėl ženklo suteikimo priims Veisiejų regioninio parko direktoriaus patvirtinta komisija.
 

Reikalingi dokumentai norintiems turėti SAUGOMOS TERITORIJOS PRODUKTO ŽENKLĄ:

Saugomų teritorijų produkto ženklo NUOSTATAI

Saugomų teritorijų produkto ženklo PARAIŠKA

Saugomų teritorijų produkto ŽENKLO NAUDOJIMO GAIRĖS

SUTARTIES pavyzdys

Saugomų teritorijų produkto ženklo KOMISIJOS REGLAMENTAS

2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl saugomų teritorijų produkto ženklo nuostatų, saugomų teritorijų produkto ženklo suteikimo komisijos darbo reglamento ir saugomų teritorijų produkto ženklo suteikimo paraiškos formos patvirtinimo“


Paraiškas siųsti adresu:
Veisiejų regioninio parko grupė
Santarvės g. 9, Veisiejai, LT-67340,Lazdijų r. sav.

Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu (8~318) 56234 arba el.p.: 
v[email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-22