Atliekų tvarkymas

Atliekų rūšiavimas

          Rūšiuodami atliekas sutaupysime gamtinių išteklių ir energijos: gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų daug paprasčiau, pigiau, mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų (perdirbti tinkamų atliekų), tuo mažiau atliekų patenka į sąvartynus, galėsime išsaugoti švarų orą ir tyrą vandenį bei sumažinti atliekų tvarkymo išlaidas.
          Stiklas gamtoje suyra per 900 metų, plastiko pakuotės - per 500 metus, popierius - per 2 metus, todėl geriausia atliekas rūšiuoti ten, kur jos susidaro – namuose. Norint tinkamai rūšiuoti atliekas reikia ne tik sąmoningumo bei entuziazmo, bet ir tikslios informacijos, kaip tą daryti. Pateikiame reikiamą informaciją ir raginame tinkamai tvarkyti savo atliekas!

 

MESTI

NEMESTI

                       Popierius

• laikraščius, žurnalus ir kitus spaudinius (gali
būti su sąvaržėlėmis, lipnia juostele);
• lankstukus, vokus, skrajutes, spaudos ir rašomąjį popierių, raštinės popierių;
• knygas be kietų viršelių; kartonines, gofruoto kartono dėžes ir dėžutes, krepšius;
• popieriaus lapus;
• pakavimo popierių.
• Servetėlių, popierinių rankšluosčių ir nosinių;
• pakelių nuo traškučių;
• vaškuoto, riebaluoto, tepaluoto popieriaus ir kartono;
• blizgančio, anglinio popieriaus ir kalkės;
• pakuočių nuo pieno, sulčių;
• laminuoto popieriaus, padengto plastiku, celofanu, folija, bitumu;
• pergamentinio popieriaus
ir jo pakaitalo;
• drėgmei ir vandeniui atsparaus impregnuoto arba kreiduoto pk;
• kortelių su magnetinėmis juostelėmis;
• tapetų.

                         Stiklas

• butelius, stiklainius;
• nereikalingus stiklo indus;
• stiklo duženas (stiklo
tarą išplauti, popierinių etikečių pašalinti nebūtina).
• porceliano duženų;
• keramikos šukių;
• veidrodžių;
• elektros lempučių;
• dažais ar tepalais užterštos taros;
• ampulių, stiklinių vaistų buteliukų;
• armuoto stiklo bei stiklo lakštų;
• automobilių langų stiklų;
• krištolo.

Plastikas

• Plastikinius butelius (nuo limonado, vandens, alaus), prieš metant, suspausti ir užsukti kamštelį;
• plastikinę pakuotę, kurioje yra įspausti PET, HDPE, LDPE, PP ir t. t. ženklai;
• polietileno maišelius ir plėvelę;
• „tetra pak“ pakuotę (išlankstyti ir suspausti);
• pakuotę nuo padažų, majonezo, indų ploviklio, šampūno (ją reikėtų išplauti);
• konservų dėžutes;
• skardines nuo gėrimų;
• aliuminio lėkštes ir kepimo skardas;
• metalinius dangtelius, dėžutes, kitas buitines metalinės pakuotės atliekas.
• tepalo bakelių;
• plastikinės, metalinės taros nuo dažų ir pavojingų cheminių valiklių;
• riebalais ar aliejumi užterštos pakuotės (buteliai nuo aliejaus, riebalais užteršti jogurto, margarino, grietinės indeliai);
• aerozolinių flakonų.

Individualus pakuočių atliekų konteineris

• popieriaus, plastiko, metalo pakuočių atliekas
• makulatūrą
• visas kitas pakuočių atliekas: tą patį, ką ir į varpo formos rūšiavimo konteinerius
• Stiklo atliekų (jas mesti į specialiai stiklo atliekoms skirtus konteinerius, vežti į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles, o apmokestinamą stiklo tarą grąžinti į pardavimo vietas)

 

 

Kitos atliekos

Atliekos

Kur dėti?

Biodegraduojamosios atliekos (kompostavimui) • virtuvės atliekas (negyvūninės kilmės): vaisių, daržovių atliekos, žievės, kiaušinių lukštai, gėlės, kavos tirščiai, arbatos pakeliai;
• sodo ir daržo atliekos: gėlių ir medžių lapai, nupjauta žolė, smulkios šakos, piktžolės, naminių gyvulių (karvių, triušių, vištų ir kt.) mėšlas.
• nemesti atliekų, kurios natūraliai nesuyra gamtoje (plastikas, stiklas, metalas, pavojingos atliekos ir kt.), mėsos, sauskelnių;
• kompostuoti kompostavimo dėžėse;
• nemokamai pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę
Pavojingos atliekos • galvaniniai elementai, baterijos;
• akumuliatoriai;
• elektros lemputės;
• pasenę vaistai;
• buitinės chemijos produktai;
• lakų, dažų, klijų, skiediklių atliekos;
• cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė ir medžiagos;
• trąšų, agrochemijos atliekos;
• panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kito naftos produktų atliekos;
• gyvsidabrio turinčios atliekos;
• aerozolių flakonai, pasenę gesintuvai;
• azbestas, azbesto šiferis;
• naudotos padangos ir kitos pavojingos atliekos, atitinkančios pavojingų atliekų apibrėžimą.

• nemesti į bendrus buitinių atliekų konteinerius!
• nemokamai priima didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu:

Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų r.
Darbo laikas: II-VI 9.00 – 18.00
Pietų pertrauka 13.00 – 14.00

Stambiagabaritės atliekos • nebereikalingi baldai, langai, durys;
• pasenusi ar sugedusi buitinė technika;
• radiatoriai;
• panaudotos padangos;
• dviračiai;
• didelių matmenų pakuotės ir antrinės žaliavos.

• nemesti į bendrus buitinių atliekų konteinerius!
• nemokamai priima didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu:

Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų r.
Darbo laikas: II-VI 9.00 – 18.00
Pietų pertrauka 13.00 – 14.00

Statybos ir griovimo atliekos • Betonas, betoniniai, silikatiniai blokeliai;
• gelžbetonis;
• plytos;
• čerpės ir keramika;
• santechnikos įrenginiai;
• asfaltas;
• mišrios statybinės atliekos;
• linoleumas;
• putų polistirolas, mineralinė, akmens ir stiklo vata.

• nemesti į bendrus buitinių atliekų konteinerius!
• nemokamai priima didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu:

Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų r.
Darbo laikas: II-VI 9.00 – 18.00
Pietų pertrauka 13.00 – 14.00

 

Augalinės kilmės atliekų tvarkymas

Atliekų deginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 269 „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis patvirtinimo“:
1.Sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti (arba kompostavimas gali sąlygoti augalų kenkėjų plitimą) ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių. Deginimas turi būti nuolat stebimas, jį baigus, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan.
2. Draudžiama deginti ražienas, taip pat nenupjautą ir nesurinktą (nesugrėbtą) žolę, nendres, javus ir kitas žemės ūkio kultūras, taip pat nenupjautus ar nenukirstus sumedėjusius augalus, išskyrus laukinių augalų deginimo atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka patvirtintuose gamtotvarkos planuose.
3. Draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miškų gaisrams kilti palankiomis dienomis, tai yra esant IV–V klasės miškų gaisringumui (šias sąlygas nustato Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, jas skelbia žiniasklaida).
4. Draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą, laužų kūrenimui nustatytose vietose).
5. Draudžiama kartu (ar atskirai) su surinktais (sugrėbtais) augalais ar jų dalimis deginti bet kokias buitines, pramonines ir kitas atliekas, išskyrus atvejus, kai deginama mediena neapdorota jokiomis cheminėmis medžiagomis (dažais, lakais, klijais, impregnuojančiomis medžiagomis ir t. t.).
6. Sumedėjusių augalų dalis (stiebus, šakas, šaknis ir kt.) ar gaminius, pagamintus iš šių dalių, nenaudojant 5 punkte nurodytų cheminių medžiagų (toliau – mediena), lauko sąlygomis leidžiama sudeginti tik tada, kai nėra galimybių jas panaudoti ūkio reikmėms (šilumos energijai gauti kurą deginančiuose įrenginiuose, mulčiaus gamybai ir kt.) arba tai būtų nuostolinga.
7. Vengiant smulkiosios faunos žūties draudžiama deginti medieną jos neperkrovus, jei į krūvas ji buvo sukrauta anksčiau nei savaitę iki deginimo.
8. Laužus leidžiama kurti tik nustatytose ir įrengtose vietose, taip pat privačios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, savininko nustatytose vietose, jei tai neuždrausta kitais teisės aktais (Lietuvos Respublikos žemės, Lietuvos Respublikos miškų, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir kiti įstatymai, juos įgyvendinantys teisės aktai).
9. Kilnojami maisto gaminimo įrenginiai (kepsninės, ugniakurai, rūkyklos ir pan.), kuriuose lauko sąlygomis gaminamas maistas ir naudojama atvira ugnis, turi būti pastatomi taip, kad nenukentėtų žolinė augalija, greta esantys medžiai ar krūmai. Po įrenginio naudojimo susidariusius pelenus, juos visiškai užgesinus, rekomenduojama išbarstyti dirbamoje žemėje.
10. Kai sugrėbtų (surinktų) augalų, jų dalių vieno deginimo metu deginamas kiekis viršija 5 m3 tūrio arba deginama iškart keliose vietose, apie deginimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 1 valandą telefonu privaloma pranešti artimiausiam Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniui ir (ar) atitinkamos miškų urėdijos padaliniui (girininkijai).
11. Žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, pastebėję savo žemėje žolės, ražienų ar nesurinktų (nesugrėbtų) šiaudų gaisrą, nedelsdami privalo apie tai informuoti Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 ir (arba) Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, o, jei dėl gaisro kyla pavojus artimiausiam miškui, – ir atitinkamos miškų urėdijos padalinį (girininkiją).
12. Žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kurių žemėje nesilaikoma šių reikalavimų, taip pat kiti asmenys, nesilaikantys šių reikalavimų, baudžiami Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka ir įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti aplinkai padarytą žalą.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Veisiejuose:
Vilties g. 31A, Veisiejai,
tel. (8 614) 22 620.
Darbo laikas - II-VI 9.00-18.00, pietūs 13.00-14.00, I, VII nedirba.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22