header image

Apie regioninį parką

Apie Veisiejų regioninį parką informacinėje knygoje "Lietuvos saugomos teritorijos"

Veisiejų regioninis parkas – saugoma teritorija Pietų Lietuvoje, įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. Nutarimu Nr. I-2913 ,,Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo" (Žin., 1992, Nr. 30 – 913).

Veisiejų regioninio parko paskirtis:
                      1. Išsaugoti Šlavantų – Veisiejų – Kapčiamiesčio ežeryną – susikertančių ežeringų dubaklonių sistemą, botaniniu požiūriu vertingą Liūnelio ir Šlavantėlio ežerų tarpuežerį;
                      2. Išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Veisiejų urbanistinį kompleksą, piliakalnius ir alkakalnius;
                      3. Išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją;
                      4. Atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus;
                      5. Vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse;
                      6. Sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose ir vietose, nustatytose regioninio parko tvarkymo plane (planavimo schemoje);
                      7. Reglamentuoti ūkinę veiklą ir statybų plėtotę pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo schemą);
                      8. Vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.