Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas
Pareigybių 
skaičius
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais,
neatskaičius mokesčių

 

Valstybės tarnautojų:

2020 m. 
2021 m. 
I ketv.
2021 m. 
II ketv.
2021 m. 
III ketv. 
2021 m. 
IV ketv. 
2022 m. 
I ketv.

Direktorius

1

-
-
-
- 

Vyriausiasis specialistas

3

1769
1604
1677
1837 
2083 
2324,49 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis:

     

Specialistas

2

1238
1109
1446
1613
1696
1157,83

Meistras

1

1054
1070
1210
1195
1405
1244,87
Valytoja 0,5
607
321
321
306
428
365
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-16